Leegaard WebSite & Photography

Gå til indhold
Venstrepolitiker,
konseilspræsident I. C. Christensen - har en gang sagt:
'Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne.
Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt'

Citat fra Slægtsbogen 'Slægten Leegaard'
'I forbindelse med de fyldige oplysninger om Lægaard (Legaard)
- som slægten jo har sit navn fra, skal her meddeles lidt om byggeskikken på Mors i ældre tid'


Solnedgang | Slettestrand

Solnedgang på Blokhus Strand
Tilbage til indhold