Fjerritslev - Leegaard WebSite & Photography

Gå til indhold

Fjerritslev

Fjerritslev omtales 1552 under navnet Fierittzløff

Fjerritslev omtales 1552 under navnet
Fierittzløff, og er formentlig opstået som landsby i middelalderen.

Fjerritslev - 20 gårde og 14 huse med jord
I 1682 havde Fjerritslev 20 gårde og 14 huse med jord, i alt 416,1 tdr. land dyrket jord skyldsat til 69,18 tdr. hartkorn; den var da Kollerup sogns største landsby. Dyrkningsformen var græsmarksbrug uden tægter.

I 1830-erne anlagdes landevejen fra Nørresundby til Thisted, og dermed igangsattes stedets udvikling: Kollerup kro blev flyttet her til, et postekspeditionssted blev oprettet, og byen blev knudepunkt for diligenceruterne Nørresundby-Thisted og Fjerritslev-Aggersund. Omkring 1875 havde stedet postekspedition, telegrafstation, dampbrænderi og kro. I 1887 oprettedes en skole, 1888 et andelsmejeri.

Ved århundredeskiftet
Ved århundredeskiftet havde byen drenge- og pigeskole, realskole, amtssygehus (opført 1893-94, 18 senge), apotek (oprettet i 1824 i Kettrup flyttet til byen i 1898), distriktsdyrlægebolig, Fjerritslev Bank (oprettet 1899), missionshus (opført 1896), gæstgiveri, afholdshjem, jernstøberi og maskinfabrik, uldspinderi, teglværk, købmandsforretninger osv., markedsplads (3 markeder, i marts, juli og oktober), jernbane- og telegrafstation, postkontor og sessionssted for lægd 542-53.

Privatbanen Nørresundby-Fjerritslev og byudvikling
I 1897 åbnedes privatbanen Nørresundby-Fjerritslev, videreført til Thisted i 1904. Dette stimulerede yderligere byudviklingen: byen fik en bank i 1898, realskole i 1905, filialkirke i 1907, tinghus i 1909 og nyt sygehus i 1922. Samtidig voksede byens næringsliv: i 1924 omfattede det et jernstøberi, maskinfabrik, cementstøberi, en kemisk fabrik (Astra), desuden et stort antal forretningsdrivende, håndværkere, tjenesteydende. I mellemkrigstiden fortsatte udviklingen med skoler, missionshus 1935, andelssvineslagteri 1932. I 1930 opgjordes indbyggernes fordeling efter næringsvej således:181 levede af landbrug m.m., 480 af industri og håndværk, 238 af handel og omsætning, 128 af transport m.m., 119 af tjenesteydelser, 178 ved husgerning, 163 var ude af næring, 15 havde ikke opgivet næringsvej.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædiFjerritslev er en forhenværende stationsby i Han Herred med 3.398 indbyggere 2017, beliggende i Kollerup Sogn.

Byen hører til Jammerbugt Kommune og ligger i Region Nordjylland. Fjerritslev er beliggende 16 kilometer vest for Brovst og 42 kilometer øst for Thisted.

I Fjerritslev finder man bl.a. butikker, kirke, bibliotek, lokal museum og biograf.

Endvidere ligger Fjerritslev Gymnasium i byen.

Udover disse seværdigheder er der kort afstand fra Fjerritslev til både Skagerrak og Limfjorden.
Bryggergården med museum og Fjerritslev hovedgade
Tilbage til indhold